ενημέρωση 8:45, 17 June, 2019

ART-DESING

Ισημερινός - σχεδιασμός όμορφης κατοικίας ως απάντηση στις σκληρές συνθήκες των βουνών

σπίτι ao, που σχεδιάστηκε από στούντιο alfa κάθεται σε ένα οικόπεδο σε μια υπερυψωμένη περιοχή...